Selja Maria Siggerud

«Ikke tull med Småen» er en bok om seksuelle overgrep, skrevet for barn fra 4 år og oppover. Den tar opp temaer som kropp og grenser, tanker og følelser, gode og vonde hemmeligheter.

Boken kommer med en brukerveiledning for voksne som kan lastes ned her.


“Boken er et fantastisk verktøy for barnehagepersonalet som jobber med temaet barn og seksualitet. Et barn som er utsatt vil forstå hva boken handler om, og den vil sannsynligvis bidra til at noen tør å fortelle om en vond hemmelighet!”

- Nina Seville og Helene Ødegård,
foredragsholdere av «Barns seksuelle helse – Trygg i egen kropp»


Morten Hornburg har tegnet illustrasjonene til historien, og det er meningen at man skal snakke med barna mens man leser. Karakterene i boken er dyr, noe som gjør temaet mer tilgjengelig for de minste og forenkler dialogen rundt - spesielt for dem som har opplevd å bli utsatt for overgrep.

Det viktigste vi voksne kan gjøre i arbeidet mot seksuelle overgrep mot barn er å snakke åpent om det. Vi må være trygge personer for barna, vi må se og høre dem, og vi må tørre å ta tak i temaet. Denne boken er ment som et verktøy for å bistå såvel voksne som barn i den samhandlingen.


Nyttige telefonnumre:
Alarmtelefonen for barn og unge - 116 111
Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte - 800 57 000
Stine Sofies Stiftelse - 37 29 40 90
Skamløst Nettverk - 973 111 01
Kors på halsen - 800 33 321
Politiet - 02800


www.skamlost-forlag.no